הטבות לסטודנטים המשרתים במילואים

חיילי המילואים מוערכים על ידי העם ומוסדות המדינה. על אף שאין עדיין חוק מחייב המעניק זכויות ברורות לסטודנטים המשרתים במילואים, קיים מסמך כללים המשקף במידה רבה את הנוהג במוסדות האקדמיים. עברנו על המסמך ופרטנו לפניכם את הזכויות שבאפשרותכם לקבל באמצעות פנייה לגורם הנכון באוניברסיטה או במכללה שבה אתם לומדים.

אהבת? שתף ב:


זכויות לסטודנטים חיילי מילואים

 

נכון להיום (2014), אין חוק הקובע כי הגופים האקדמיים מחויבים להעניק תנאים מיוחדים ספציפיים לסטודנטים הנקראים למילואים בעת לימודיהם. יחד עם זאת, בשנת 2008 עבר תיקון לחוק זכויות הסטודנט, שבו נאמר כי מוסדות ההשכלה הגבוהה יקבעו אי אלו התאמות מיוחדות לחיילי מילואים בהתייעצות עם אגודת הסטודנטים, ובלבד שתעלינה בקנה אחד עם תקנות משרד התמ"ת. התיקון אף מציע סוגי שירותים שהמוסדות יכולים להציע כתמיכה, כמו – עזרה בהגשת בקשת דחיית שירות, זכות למועד ג' בבחינה, הארכת הזמן הניתן לכתיבה עבודה, רישום מוקדם לקורסים ועוד.

 

בעקבות התיקון לחוק ב – 2008 נוצר מסמך כללים, שטרם הוכר רשמית במועצה להשכלה גבוהה. במסמך זה מפורטות זכויות המגיעות למילואימניקים במסגרת התואר, ומצוינים המנגנונים הנדרשים לשם הבטחת הגשמתן. לפי המסמך, בכל אוניברסיטה ומכללה יהיה תקן לרכז מילואים, שתפקידו לקשר בין הסטודנטים ובין רשויות המוסד - לקבל פניות ובקשות, לקבוע את ההתאמות המגיעות לסטודנט, לעקוב אחר יישומן ולתת דוח מצב להנהלה. הגשת הבקשה חייבת להתבצע לפחות שבועיים טרם מועד היציאה לתקופת השירות, והתשובה לה מוכרחה להינתן לאחר לא יותר מעשרה ימים מרגע קבלתה.

 

מהן זכויות המילואימניקים?

 

לפי מסמך הכללים, היעדרות ממבחן בשל מילואים מזכה את הסטודנט במועד אחר למעבר הבחינה. אם משך השירות בתקופת הבחינות עמד על עשרה ימים לפחות (מצטבר), הסטודנט זכאי לעבור את כל מבחני הסמסטר במועד מיוחד. התאמה זו ניתנת גם למי ששהה במילואים במהלך הסמסטר למשך עשרה ימים רצופים או יותר, וכן למי ששירת 21 ימים במצטבר. ככלל, ניתן לגשת למבחן על קורס

בשני מועדים בלבד.

 

אם עליכם להגיש עבודה למרצה, וקיבלתם צו 8 שמכריח אתכם לעלות על מדים בתוך תקופה של שבועיים לקראת מועד ההגשה, אתם רשאים לקבל הארכה באורך השווה לכמות ימי השירות, ואין זה פוגם אם מועד ההתייצבות חל לפני תחילת השבועיים.

 

איך תשלימו את החסר?

 

כשאתם בצבא, אתם מפסידים הרבה חומר, ואינכם יכולים להגיע למעבדה, ליום ההכשרה השבועי או לקורס החובה. מה קורה אז? מסמך הכללים קובע כי הגוף האקדמי יכול להעניק לכם פטור מהשתתפות או לאפשר לכם להשלים את השעות, בתיאום עם המרצה. איך תשלימו את החומר שהועבר בכיתה בהיעדרכם? – מוסד הלימודים נדרש לעזור לכם על ידי הדרכות, שיעורי עזר, חונכות ותלושי צילום או הדפסה. מעבר לכך, נאמר במסמך כי האוניברסיטה או המכללה צריכות להכין מאגר של קבצי הקלטה להרצאות בקורסים מרכזיים.

 

הלך הקורס - האם תשלמו?

 

אם בגין שירות המילואים החליט סטודנט להפסיק את השתתפותו בקורס, כך שיצטרך להירשם אליו מחדש, הוא פטור מדמי גרירה ותקורה, ואינו מחויב בשכר לימוד על הקורס שבוטל, זאת אם תקופת שירותו במהלך הסמסטר עמדה על עשרה ימים או יותר. עליו להודיע על ביטול הקורס לא יאוחר משבוע לפני מועד המבחן. מי ששירת 150 יום בתקופת לימודיו, ובשל כך נדרש להירשם לסמסטר נוסף כדי לסיים את התואר, יקבל פטור מתשלום שכר הלימוד על הסמסטר ומדמי גרירה ותקורה.

 

רוצים להתקדם ולסיים את התואר

 

לא ניגשתם לבחינה או שלא הגשתם עבודה בקורס המהווה דרישת קדם לקורסים אחרים או למעבר לשנת הלימודים הבאה, וזאת מהסיבה שנקראתם לצבא, זכותכם להשתתף בקורס המתקדם על תנאי שתשלימו את הבחינה או העבודה החסרה. סטודנט שנקרא לשירות בזמן הרישום לקורסים, יכול לפנות לרכז המילואים ולפרט את הקורסים בהם ברצונו להשתתף. הרכז מחויב לדאוג להרשמתו.

 

כדאי לדעת: מילואימניקים מקבלים נקודות זכות המקנות יתרון בתהליכי מיון לקבלת מלגות ומעונות. במוסדות לימוד מסוימים מעניקים לסטודנטים משרתים 2 נקודות אקדמיות על התגייסות למילואים.

  

עדכונים אחרונים באתר
חדשות ועדכונים
עכשיו בפורום
מלגות חדשות
ימים פתוחים